Kontakt

Polskie Stronnictwo Ludowe | Dolny Śląsk
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74
50-020 Wrocław
Pokój 303 – II piętro