Zmiana adresu siedziby Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego

Biuro Zarządu Wojewódzkiego PSL informuje, że z dniem 01 marca 2019 roku ulega zmianie adres naszej siedziby. Poniżej nowe dane kontaktowe:

Zarząd Wojewódzki Polskiego Stronnictwa Ludowego


ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74
50-020 Wrocław
Pokój 303 II piętro